Žiť s autizmom

Žiť s autizmom

S autizmom žije človek zväčša celý život, pričom každé životné obdobie pre neho a jeho blízkych prináša špecifické výzvy aj príležitosti.

Niektorí autisti sú po celý život závislí na intenzívnej starostlivosti alebo podpore svojich blízkych a sociálneho systému. Iní naopak dokážu žiť úplne samostatne a nezávisle. Niektorí potrebujú viac efektívnej pomoci a podpory od spoločnosti, iní vyžadujú predovšetkým akceptáciu a toleranciu.

Pre každého je užitočné vedieť o ľuďoch s podobnými skúsenosťami, o iniciatívach a aktivitách na podporu ľudí s poruchou autistického spektra, možnostiach, ktoré poskytuje systém vzdelávania či sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Napíšte komentár