Terapie a intervencie

Terapia a intervencia

V súčasnosti je k dispozícii široká škála terapií, intervencií a podporných programov, vďaka ktorým možno výrazne zlepšiť kvalitu života ľudí na autistickom spektre.

Prvá otázka, ktorú sa pýtajú rodičia, keď sa dozvedia, že ich dieťa má autizmus zvyčajne znie – dá sa to liečiť? Ako mu môžem pomôcť?

Aj keď neexistuje žiadny zázračný liek na autizmus, za posledné roky došlo v rozvoji nášho poznania o autizme k obrovskému pokroku. V súčasnosti je k dispozícii široká škála terapií, intervencií a podporných programov, vďaka ktorým možno výrazne zlepšiť kvalitu života ľudí na autistickom spektre.

Objem informácií, ktoré o liečbe autizmu nájdete na internete je obrovský, časť z tohto množstva žiaľ tvoria neoverené, neodborné či dokonca priamo nebezpečné návody a postupy, ktoré zneužívajú zložitú situáciu ľudí zasiahnutých autizmom a neraz sľubujú zázračné vyliečenie. Nebezpečenstvo rôznych alternatívnych až šarlatánskych prístupov spočíva okrem iného aj v tom, že rodičia kvôli nim môžu zanedbať terapie a intervencie, ktoré preukázateľne prinášajú pozitívne výsledky.

Kľúčom k správnemu výberu terapie a vhodnej intervencie je uprednostniť tie, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch.

Kľúčom k správnemu výberu terapie a vhodnej intervencie je uprednostniť tie, ktoré sú „založené na vedeckých dôkazoch“ (z angl. evidence based). Vyhodnocovaniu účinnosti rôznych foriem terapie a intervencie sa venuje napríklad projekt Research Autism, ktorý funguje ako súčasť britskej National Autistic Society.

Ako stručný prehľad terapií a intervencií, ktoré obstáli vo vedeckých štúdiách a odporúčajú ich popredné odborné inštitúcie slúži video projektu Interacting with autism, ktoré aj so slovenskými titulkami nájdete tu: Autizmus – prehľad terapií a intervencií

Ďalšie informácie a nové poznatky o terapiách a intervenciách PAS nájdete v sekcii: Terapie a intervencie

Situácia na Slovensku

Niektoré informácie na našej stránke pochádzajú z najrozvinutejších krajín sveta, v ktorých je systém starostlivosti o ľudí s autizmom často na lepšej úrovni, ako na Slovensku. Aj napriek snahe mnohých ľudí a viacerých odborných, občianskych a dobrovoľníckych iniciatív,  rodičia detí s autizmom zatiaľ u nás nemajú prístup k takej škále terapeutických a podporných metód, ako je tomu v zahraničí. Spolu s tým, ako k nám prenikajú informácie z krajín, ktoré sú v tejto oblasti výrazne popredu, rastie aj tlak na zodpovedných a prebúdza sa iniciatíva občanov, vďaka čomu sa situácia postupne zlepšuje. Stále však platí, že rodičia a blízki ľudí na autistickom spektre, ktorí hľadajú spôsoby ako svojim milovaným pomôcť, musia sami vyvíjať aktivitu a investovať do toho veľa času, energie a finančných prostriedkov. Ak neviete ako začať, odporúčame kontakty, ktoré uvádzame v sekcii: Kam sa obrátiť.

Napíšte komentár