Porozumieť autizmu

Kurz o autizme na Coursera

Cieľom online kurzu s názvom Autism Spectrum Disorder je sprostredkovať základné informácie o poruche autistického spektra a jej vplyvoch na správanie, schopnosť učiť sa, spracovávať informácie a komunikovať.

Autori kurzu pôsobia vo výskumnom a terapeutickom centre s názvom Mind Institute pri Univerzite v Kalifornii. UC Mind Institute patrí k popredným svetovým pracoviskám, ktoré sa venujú autizmu a príbuzným vývinovým poruchám. Inštitút vytvoril na stránke Coursera online kurz, ktorý sa skladá z niekoľkých video-lekcií doplnených textovými  materiálmi.

V kurze sa dozviete, čo to je porucha autistického spektra (PAS), ako sa diagnostikuje, aké oblasti vývoja zasahuje, prečo stúpa jeho výskyt, ako vývojové a zmyslovo-motorické odlišnosti ľudí s PAS ovplyvňujú ich akademické a spoločenské zručnosti v rôznych etapách života, vrátane prechodu k vyšším formám vzdelania a zamestnaniu. Kurz poskytuje prehľad o vedecky podložených možnostiach terapie a intervencie, popisuje typické slabé a silné stránky autistov, ako aj systém efektívnej pomoci ľuďom na autistickom spektre a ich rodinám.

Stránka kurzu: Autism Spectrum Disorder (Coursera.org)

Kurz je v anglickom jazyku, k videám je možné zapnúť si titulky. Hlavná inštruktorka je Patricia Schetter z Davis Mind Institute. Kurz bude prebiehať v nižšie uvedených termínoch, aj mimo nich je však možné pozrieť si archivované videá a materiály.

Termíny: 5. jún – 17. júl, 19. jún – 31.júl, 3. júl – 14. august, 17. júl – 28. august

Na vstup do kurzu je potrebné založiť si na Coursera účet. V prípade, že nepožadujete vystavenie oficiálneho certifikátu  je možné kurz absolvovať zadarmo.

Coursera je globálna platforma, ktorá slúži na online vzdelávanie. V spolupráci s poprednými svetovými univerzitami a ďalšími  inštitúciami poskytuje na svojej stránke online kurzy, špecializácie a certifikáty z rôznych oblastí ako humanitné vedy, medicína, biológia, spoločenské vedy, matematika, inžinierstvo, informačné technológie, štatistika, spracovanie dát a ďalšie. Začiatkom roku 2017 mala Coursera viac ako 24 miliónov registrovaných užívateľov a poskytovala viac ako 2000 online kurzov.

Napíšte komentár