Spektrum.life je názov projektu, ktorého cieľom je prinášať aktuálne informácie zo sveta autistického spektra. Či už ide o najnovšie terapeutické a intervenčné metódy, vedecké výskumy, poznatky o príčinách a prejavoch poruchy autistického spektra, ale aj skúsenosti a životné príbehy rodičov, blízkych, odborníkov či samotných autistov. Jedným z cieľov je poukázať na hodnotu ľudskej rozmanitosti, ktorá sa prejavuje aj neurodiverzitou a zdôrazniť potrebu akceptácie ľudí, ktorí vnímajú, komunikujú a myslia iným spôsobom, ale napriek tomu môžu žiť zmysluplné životy a byť prínosom pre spoločnosť.

„V okamihu, keď vášmu dieťaťu diagnostikujú poruchu autistického spektra, začína maratón zháňania všetkých dostupných informácií a odpovedí na najzákladnejšie otázky ako: „Čo je autizmus? Čo ho spôsobuje? Dá sa liečiť? Môžem môjmu dieťaťu pomôcť? Čo ho v živote čaká?“

Sám som si tým prešiel po tom, čo PAS diagnostikovali môjmu synovi. Čoskoro som zistil, že ak sa chcem dostať k najaktuálnejším informáciám, musím hľadať v zahraničných zdrojoch. Keďže sa sám venujem publicistike, rozhodol som sa, že svoje skúsenosti zužitkujem s cieľom pomôcť zlepšiť informovanosť o celom spektre tém, ktoré súvisia s autizmom. Tak vznikol nápad vytvoriť stránku Spektrum.life.“

Matúš Ritomský, zakladateľ projektu

Kontakt:

Email: info@spektrum.life