Diagnostika

Nástroje na rozpoznanie skorých prejavov autizmu

Ak máte podozrenie na poruchu autistického spektra u vášho dieťaťa, nasledujúce nástroje vám môžu pomôcť pri rozpoznávaní jej príznakov a podporiť vás v rozhodnutí vyhľadať odbornú pomoc, v prípade, že k tomu bude dôvod.

ASDetect

ASDetect je voľne dostupná aplikácia, ktorá umožňuje rodičom a opatrovateľom detí vyhodnotiť sociálne správanie a komunikačné schopnosti u detí mladších ako 2 a pol roka (medzi 11 a 30 mesiacom veku dieťaťa).

Aplikácia jednoducho a zrozumiteľne za pomoci inštruktážnych videí a jednoduchých otázok sprevádza užívateľa hodnotiacim procesom. Každé hodnotenie trvá 20 až 30 minút a na jeho konci dostanete výsledok, ktorým je „nízka“ alebo „vysoká“ pravdepodobnosť poruchy autistického spektra u vášho dieťaťa. Úplnú správu o výsledkoch následne obdržíte emailom.

Aplikáciu vytvoril tím odborníkov, ktorí pracujú v centre pre výskum autizmu na austrálskej univerzite La Trobe. Podľa uskutočnených výskumov je aplikácia v 81% spoľahlivá pri odhaľovaní príznakov autizmu a pridružených vývinových porúch u malých detí.

Aplikáciu si môžu stiahnuť užívatelia mobilných zariadení na týchto adresách:

Viac informácií o aplikácii nájdete na stránke ASDetect

M-CHAT

M-CHAT je dotazník navrhnutý na včasný skríning autizmu. V dotazníku prostredníctvom odpovedí na 20 otázok, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti správania a vývoja, môžete rýchlo a jednoducho zistiť či vaše dieťa patrí do rizikovej skupiny.

Základná verzia dotazníku preložená do slovenčiny je dostupná na stránkach Akademického centra pre výskum autizmu, kde nájdete online formulár, ktorý môžete priamo vyplniť a vyhodnotiť: M-CHAT dotazník ACVA

Rozšírená verzia dotazníku s názvom M-CHAT-R/F, ktorá ponúka ešte presnejšie výsledky je dostupná v anglickom jazyku na stránke M-CHAT.ORG

Video „Skoré prejavy autizmu“

Video tutoriál „Skoré prejavy autizmu“ (Early signs of autism) vytvorili odborníci z amerického centra pre autizmus Kennedy Krieger Institute. Inštruktážne video ilustruje najbežnejšie prejavy autizmu u detí vo veku približne jedného roku. Tutoriál pozostáva zo šiestich krátkych videozáznamov, na ktorých môžete pozorovať kľúčové prejavy správania u tých detí, ktoré nevykazujú známky poruchy autistického spektra a porovnať ich s prejavmi detí, u ktorých sa prejavujú prvé známky PAS.

Video vysvetľuje hlavné oblasti spoločenskej interakcie a komunikácie, v ktorých sa porucha autistického spektra u malých detí prejavuje. U detí, ktoré prejavujú skoré prejavy PAS možno počas hry a interakcií s rodičmi alebo personálom pozorovať nezáujem o zdieľanie pozornosti, nezáujem o zapájanie druhých ľudí do hier, nenadväzovanie sociálneho kontaktu, nereagovanie na meno, absenciu očného kontaktu a ďalšie špecifické prejavy PAS.


Poznámka: Uvedené nástroje slúžia rodičom a vychovávateľom ako základná navigácia pri vyhodnocovaní prvých príznakov autizmu. Je však potrebné zdôrazniť, že diagnózu môže stanoviť iba tím odborníkov po komplexnom vyšetrení. V prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadajte niektorý z diagnostických kontaktov v sekcii Kam sa obrátiť.

Napíšte komentár