Porozumieť autizmu

Komiksový Adam rúca stereotypy o autizme

Hlavným posolstvom komiksu je zdôrazniť rôznorodosť ľudí na autistickom spektre a poukázať na skutočnosť, že u každého autistického človeka sa autistické charakteristické črty prejavujú trochu iným spôsobom.

Pojem „autistické spektrum“ sprevádza veľa predsudkov a nedorozumení. S týmito predsudkami sa rozhodla zabojovať Rebecca Burgess, ilustrátorka a tvorkyňa komiksov žijúca vo Veľkej Británii. Nakreslila sériu kreslených obrázkov, na ktorých chlapec menom Adam (v originále Archie) vysvetľuje, že lineárne vnímanie autistického spektra je príliš sploštené a nedokáže obsiahnuť rôznorodosť prejavov autizmu. Namiesto toho odporúča vidieť spektrum ako plný kruh, v ktorom sa môžu rôznym spôsobom objavovať autistické črty a osobitosti autistického mozgu.

Porozumenie autistickému spektru komiks

Porozumenie autistickému spektru komiksPorozumenie autistickému spektru komiks

Porozumenie autistickému spektru komiks

Porozumenie autistickému spektru komiks

Porozumenie autistickému spektru komiks

Porozumenie autistickému spektru komiks

 

„Chcela som ukázať, že vnímanie autizmu je plné stereotypov, ktoré skresľujú pohľad na autistických ľudí. Tieto stereotypy totiž vedú k tomu, že neurotypickí ľudia podceňujú schopnosti autistických ľudí a nedokážu im pomôcť rozvinúť ich talenty,“ uviedla autorka pre magazín The Mighty.

Hlavným posolstvom komiksu je zdôrazniť rôznorodosť ľudí na autistickom spektre a poukázať na skutočnosť, že u každého autistického človeka sa autistické charakteristické črty prejavujú trochu iným spôsobom. Túto myšlienku podporujú aj najväčšie svetové organizácie zamerané na pomoc ľuďom na autistickom spektre, ako napríklad Autism Speaks. Tá na svojich stránkach uvádza:

„Každý človek na autistickom spektre je unikátny, mnohí majú výnimočné schopnosti spojené s vizuálnym vnímaním, hudobným sluchom alebo akademickými zručnosťami. Približne 40 percent autistov má priemerné alebo nadpriemerné intelektuálne schopnosti. Títo ľudia si zaslúžia rešpekt a uznanie ich netypického pohľadu na svet. Na druhej strane je tu veľa autistov, ktorí potrebujú každodennú starostlivosť a nedokážu žiť ani v dospelosti samostatne. Približne tretina ľudí s autizmom ostáva neverbálna, nikdy sa nenaučia hovoriť, ale dokážu využívať iné spôsoby komunikácie. Práve z dôvodu tejto rôznorodosti sa zvykne hovoriť o tom, že neexistuje jeden autizmus, ale mnoho typov, ktoré sú dôsledkom osobitej kombinácie genetických a enviromentálnych faktorov. „

Slovo spektrum vyjadruje túto rôznorodosť a jedinečnosť každého autistického človeka.

  • ďakujeme autorke komiksu za povolenie preložiť ho a publikovať na našich stránkach. Jej ďalšie práce nájdete na webstránke: Rebecca Burgess

Napíšte komentár